Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha B - Značení Vícerozměrná data a jejich popisné statistiky

Logo Matematická biologie

Vícerozměrná data a jejich popisné statistiky

 je maticový zápis datového souboru objektů popsaných proměnnými. Vektory  popisující jednotlivé objekty tvoří řádky matice , zatímco sloupce  této matice odpovídají proměnným (neboli sledovaným charakteristikám). Jeden prvek matice je hodnota j-té proměnné u i‑tého objektu, přičemž   a .

 

 je vektor středních hodnot jednotlivých proměnných a  je vektor výběrových průměrů jednotlivých proměnných:

, kde , , je výběrový průměr j-té proměnné.

 

je kovarianční matice jednotlivých proměnných a  je výběrová kovarianční matice proměnných:

  , kde ,, je výběrový rozptyl j‑té proměnné a ,, , je výběrová kovariance j‑té a k‑té proměnné.

 je matice korelačních koeficientů jednotlivých proměnných a  je matice výběrových (Pearsonových) korelačních koeficientů proměnných:

, kde , , , je výběrový (Pearsonův) korelační koeficient j‑té a k‑té proměnné.

 

 je vektor výběrových průměrů hodnot popisujících jednotlivé objekty, přičemž , , je výběrový průměr vektoru popisujícího i-tý objekt.

 

 je centrovaná j-tá proměnná, kde .

 je centrovaný vektor popisující i-tý objekt, kde .

 je standardizovaná j-tá proměnná, kde .

 je standardizovaný vektor popisující i-tý objekt, kde .

 je hustota pravděpodobnosti náhodného vektoru.

 je distribuční funkce náhodného vektoru.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity