Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných


Logo Matematická biologie

Volba a výběr popisných proměnných

V této kapitole se seznámíte se základními principy pro výběr popisných proměnných. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi selekcí a extrakcí proměnných a poznáte jednotlivé algoritmy selekce proměnných, například algoritmus ohraničeného větvení a další.

Znalostní předpoklady stále zahrnují základy vektorového a maticového počtu. Je užitečné, pokud je již čtenář seznámen s lineárními klasifikačními algoritmy, při nejmenším s lineárním diskriminačním algoritmem dle Fishera, jehož princip vede k podobným požadavkům, které se zde intuitivně definují pro výběr proměnných nesoucích z hlediska klasifikace maximální informaci.

Následující text je součástí učebních textů předmětů „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity