Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných Analýza nezávislých komponent (ICA) Příklad

Logo Matematická biologie

Příklad

Na Obr. 2 je ilustrována situace separace průběhů zdrojových veličin a pomocí analýzy nezávislých komponent. Průběhy známých (tj. naměřených) veličin a jsou dány lineární kombinací zdrojových veličin a . V dolní části obrázku jsou uvedeny odhadnuté průběhy  a . Lze si všimnout, že zatímco  odpovídá zdrojovému průběhu, funkce  má jednak jinou velikost, ale i jinou polaritu.

Obr. 2: Příklad rekonstrukce zdrojových veličin metodou nezávislých komponent.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity