Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti


Logo Matematická biologie

Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti

Tato kapitola je věnována popisu výběrových charakteristik vícerozměrných dat a nejpoužívanějších vícerozměrných rozdělení pravděpodobnosti. Kromě vícerozměrného normálního rozdělení si představíme Wishartovo rozdělení, jež je vícerozměrným zobecněním chí-kvadrát rozdělení, a Hotellingovo rozdělení, jež je zobecněním Studentova t rozdělení pro více než jednu spojitou proměnnou. Dále si uvedeme, jakými způsoby je možné ověřit vícerozměrnou normalitu dat, a na závěr se budeme věnovat transformacím dat, které nám mohou nejen pomoci k dosažení vícerozměrné normality, ale i k převedení proměnných na stejné měřítko či odstranění vlivu kovariát.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky a základních informací o vícerozměrných datech.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity