Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Analýza hlavních komponent (PCA)

Logo Matematická biologie

Analýza hlavních komponent (PCA)

Analýza hlavních komponent (PCA - Principal Component Analysis) patří k základním metodám extrakce proměnných. Je často používaným nástrojem pro redukci počtu proměnných například před klasifikací dat, umožňuje však i vizualizaci vícerozměrných dat díky snížení počtu proměnných a v neposlední řadě slouží rovněž k odhalení skrytých (latentních) proměnných, které mohou napomoci interpretaci dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity