Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace podle minimální vzdálenosti Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí popsat princip klasifikace podle minimální vzdálenosti
  • umí vysvětlit podstatu, výhody a nevýhody klasifikace pomocí metody nejbližšího souseda, metody k nejbližších sousedů, centroidové metody a metody průměrné vazby
  • zná souvislost klasifikace podle minimální vzdálenosti s klasifikací pomocí diskriminačních funkcí i s klasifikací pomocí hranic
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity