Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí vyjmenovat základní principy pro výběr proměnných a uvědomit si souvislosti s metodami návrhu klasifikátorů pomocí hraničních ploch, zejména Fisherovým klasifikátorem
  • zná algoritmy výpočtu kritérií pro selekci proměnných a umí je aplikovat pro řešení praktických úloh
  • zná algoritmy selekce proměnných a umí identifikovat praktické výhody a nevýhody při jejich aplikaci
  • zná, co je extrakce příznaků, a uvědomuje si rozdíl mezi selekcí a extrakcí
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity