Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vícerozměrné statistické testy


Logo Matematická biologie

Vícerozměrné statistické testy

V této kapitole se seznámíme s nejpoužívanějšími vícerozměrnými statistickými testy, kterými jsou vícerozměrný dvouvýběrový t-test a analýza rozptylu pro vícerozměrná data. Vícerozměrný t-test používáme v případě, kdy chceme srovnat dvě skupiny dat popsané více než jednou spojitou proměnnou. Analýza rozptylu má ještě širší využití, od srovnání třech a více skupin dat daných určitým faktorem, jež jsou popsány více než jednou proměnnou, až po hledání vztahu dvou a více faktorů na výslednou proměnnou či proměnné.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá kromě znalosti biostatistiky i znalost vícerozměrného normálního rozdělení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity