Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných Metody varietního učení Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí popsat účel a podstatu varietního učení
  • umí charakterizovat princip, výhody a nevýhody použití metody ISOMAP
  • umí vysvětlit princip, výhody a nevýhody metody lokálně lineárního vnoření (LLE)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity