Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace pomocí diskriminačních funkcí

Logo Matematická biologie

Klasifikace pomocí diskriminačních funkcí

Tato podkapitola je věnována představení metod pro klasifikaci pomocí diskriminačních funkcí. Ukážeme si, že existuje více možností, jak zvolit diskriminační funkce, přičemž se zaměříme na diskriminační funkce založené na statistických vlastnostech třídy objektů (tzv. Bayesův klasifikátor). Představíme si celkem čtyři kritéria, která můžeme použít při vytváření Bayesova klasifikátoru. Tato kritéria nám například umožní, abychom více penalizovali chybné označení pacienta za zdravého než zdravého člověka za pacienta, což může být velmi důležité v klinické praxi, protože pokud bychom poslali domů pacienta s infarktem myokardu v domnění, že je zdravý, mohlo by to pro něj mít fatální následky.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky. Dále by studenti měli mít znalosti o vícerozměrném normálním rozdělení  a měli být schopni provádět základní operace s vektory a maticemi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity