Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace podle minimální vzdálenosti Princip klasifikace podle minimální vzdálenosti

Logo Matematická biologie

Metoda průměrné vazby

Na základě metody průměrné vazby zařadíme subjekt (či objekt) do té skupiny, od jejíchž členů má daný subjekt nejmenší průměrnou vzdálenost. Jednotlivé kroky metody průměrné vazby jsou následující:

  1. Výpočet průměrné (např. Euklidovské) vzdálenosti klasifikovaného subjektu od všech pacientů pomocí vztahu , kde je počet pacientů a   je vektor hodnot proměnných u -tého pacienta; a výpočet průměrné vzdálenosti klasifikovaného subjektu od všech kontrolních subjektů pomocí vztahu , kde je počet kontrol a je vektor hodnot proměnných u i-tého kontrolního subjektu.
  2. Zařazení klasifikovaného subjektu do té skupiny, k jejímž členům má tento klasifikovaný subjekt nejmenší průměrnou vzdálenost, tedy hledá se .

Znázornění metody průměrné vazby je uvedeno na Obr. 4.

 

Obr. 4. Ilustrace klasifikace pomocí metody průměrné vazby. Na první pohled není patrné, zda bude subjekt zařazen do skupiny pacientů či kontrol, protože je nutno vypočítat průměrnou vzdálenost testovacího subjektu od všech pacientů a průměrnou vzdálenost testovacího subjektu od všech kontrol a tyto průměrné vzdálenosti srovnat.

Metoda průměrné vazby stejně jako centroidová metoda nemívá problémy při nevyváženém počtu subjektů ve skupinách. Oproti centroidové metodě však může být časově náročnější, pokud je celkový počet subjektů velký, protože se musí počítat vzdálenost testovacího subjektu od všech subjektů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity