Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Selekce proměnných Algoritmy selekce proměnných

Logo Matematická biologie

Algoritmus min – max

Je to heuristický algoritmus, který umožňuje vybírat proměnné na základě výpočtů hodnot kriteriální funkce pouze v jedno- a dvourozměrném prostoru. Předpokládejme, že již bylo vybráno veličin do množiny , pro výběr tedy zbývají veličiny z množiny . Výběr veličiny  přináší novou informaci, kterou můžeme ocenit relativně k libovolné veličině podle vztahu

(13)

Máme samozřejmě zájem, aby tento informační přírůstek byl co největší, nicméně musí být dostatečný vzhledem ke všem veličinám již zahrnutým do množiny . Vybíráme proto takovou veličinu , pro kterou platí

(14)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity