Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Selekce proměnných Algoritmy selekce proměnných

Logo Matematická biologie

Algoritmus sekvenční dopředné selekce

Je spolu s následujícím algoritmem nejjednodušší procedurou, která hledá suboptimální řešení. Algoritmus začíná s prázdnou množinou, do které se vloží proměnná s nejlepší hodnotou selekční kriteriální funkce. Dále, v každém následujícím kroku, se přidává ta proměnná, která s dříve vybranými veličinami dosáhla nejlepší hodnoty kritéria, tj.

(11)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity