Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Pokročilejší metody extrakce proměnných Analýza nezávislých komponent (ICA)

Logo Matematická biologie

Analýza nezávislých komponent (ICA)

Tato podkapitola je věnována popisu principu a účelu analýzy nezávislých komponent, která umožňuje lineární transformaci naměřených proměnných do nových proměnných, které budou statisticky nezávislé. Analýza nezávislých komponent sice není tak často využívanou metodou jako je analýza hlavních komponent, ale i přesto má významné uplatnění například při odstranění artefaktů ze signálů či při hledání oblastí mozku, které souvisí s vykonávanou úlohou, pomocí dat z funkční magnetické rezonance.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky. Studenti by rovněž měli být schopni provádět základní operace s vektory a maticemi a výhodou je znalost metod ordinační analýzy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity