Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Základní informace

Logo Matematická biologie

Základní informace

Tento učební text má obecné použití pro všechny, kdo chtějí získat potřebné informace o postupech pro stanovení vzdáleností a podobností v metrických prostorech, které mohou být dále použity zejména pro shlukování a klasifikaci. Představíme si metriky pro určení vzdálenosti a podobnosti mezi dvěma vektory s kvantitativními i kvalitativními hodnotami souřadnic a rovněž metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami (skupinami) objektů či subjektů.

Tento text vznikal především pro potřeby studentů studijního oboru Matematická biologie PřF MU a může být použit jak pro bakalářský předmět „Bi8600 Vícerozměrné metody“, tak pro předmět „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ na magisterském stupni studia. Přínosem však může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie. Výstupy z výuky odpovídají pokročilému magisterskému předmětu; omezení, která by vyplývala z použití pro předmět bakalářský, budou stanovena při kontaktní výuce.

Pro úspěšné pochopení látky jsou nezbytné základní znalosti z vektorového a maticového počtu a ze základů biostatistiky .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity