Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Shluková hierarchická analýza Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat cíl shlukové analýzy,
  • umí vyjmenovat typy shlukové analýzy,
  • umí určit rozdíly mezi hierarchickou shlukovou analýzou a nehierarchickou shlukovou analýzou,
  • umí určit rozdíly mezi aglomerativním a divizivním hierarchickým shlukováním,
  • umí vysvětlit význam výběru metriky vzdálenosti/koeficientu podobnosti a metody měření vzdálenosti mezi shluky,
  • umí vysvětlit algoritmus hierarchického aglomerativního shlukování,
  • umí interpretovat dendrogram,
  • umí definovat princip hierarchického divizivního shlukování (TWINSPAN),
  • umí interpretovat výsledek TWINSPAN-u na konkrétním příkladu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity