Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů Deterministické metriky pro určení vzdálenosti mezi dvěma množinami vektorů

Logo Matematická biologie

Metoda k nejbližších sousedů

Tento postup je zobecněním předcházející metody. Je definován vztahem

(61)

tj. vzdálenost dvou množin vektorů je v tomto případě definována součtem k nejkratších vzdáleností mezi vektory obou množin. Metoda částečně potlačuje výše uvedenou tendenci ke generování protáhlých řetězcových struktur.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity