Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Možné problémy vícerozměrných dat a jejich řešení Problém dvou nul

Logo Matematická biologie

Problém dvou nul

Problém dvou nul (double-zero problem) se v ekologických studiích týká proměnných, u nichž nula znamená nepřítomnost nějakého druhu na dané lokalitě, nikoliv hodnotu na nějaké stupnici. Problém dvou nul nastává z důvodu, že současný výskyt nebo nevýskyt druhů na dvojici lokalit neukazuje na tutéž podobnost lokalit. Pokud bychom chtěli například ověřovat podobnost Antarktidy s Českou republikou a zjistili bychom, že se ani na jedné z obou lokalit nevyskytuje slon, žirafa ani krokodýl, mohli bychom říci, že Antarktida a Česká republika jsou velmi podobné lokality, což však není ve skutečnosti pravda. Není tedy vhodné dělat ekologické závěry ze společné nepřítomnosti druhu na porovnávaných lokalitách. V praxi se proto používají metody, které nejsou ovlivněné tímto problémem (například Jaccardův-Tanimotův asociační Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru apod.).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity