Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Grafické znázornění vícerozměrných dat Vícenásobné krabicové grafy

Logo Matematická biologie

Vícenásobné krabicové grafy

Vícenásobné krabicové grafy umožňují znázornění vztahu několika kvalitativních proměnných a jedné kvantitativní proměnné. Ukázka je na Obr. 6, který je věnován analýze vztahu nákladů léčby pacientů podle stádia onemocnění (Stádium I až IV), typu karcinomu (C50, C18-21, C33-34) a počtu dnů, kteří pacienti strávili v nemocnici (1-5, 6-10 atd.). Obrázek ukazuje, že se zvyšujícím se počtem dnů strávených v nemocnici rostou náklady na léčbu pacientů a že nejvyšší náklady byly u pacientů s C33-34 ve stádiu IV, kteří strávili v nemocnici 26 a více dnů.

Obr. 6: Ukázka vícenásobného krabicového grafu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity