Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vztah ordinačních prostorů Co-inertia

Logo Matematická biologie

Co-inertia

Koinerční analýza (co-inertia analysis - CoIA) je alternativou ke kanonické korelační analýze. Byla navržena pro hledání společné struktury mezi dvěma datovými soubory popisující stejné objekty. Tato metoda je velmi blízká Prokrustově analýze, popisované v samostatné kapitole [odkaz na podkapitolu v kapitole 5]. CoIA je symetrický typ analýzy, to znamená, že nezáleží na tom, která z matic X a Y je vysvětlující a která vysvětlovaná. Tím se tato metoda liší od asymetrických metod kanonické analýzy (např. RDA , CCA , apod.). Výstupem CoIA je vykreslení proměnných obou datových souborů na osy získané pomocí analýzy vlastních čísel z kovarianční matice vzniklé prokřížením datových souborů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity