Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat

Vícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat

Autor: RNDr. Eva Janoušová (janousova@iba.muni.cz), prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (holcik@iba.muni.cz), RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (harustiakova@iba.muni.cz), RNDr. Simona Littnerová (littnerova@iba.muni.cz), RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (jarkovsky@iba.muni.cz).

Tento text je součástí učebních textů předmětů „Bi8600 Vícerozměrné metody“ a „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie, u nichž se předpokládá znalost biostatistiky.

Cílem výukových textů je představení základních metod pro analýzu a klasifikaci vícerozměrných dat, jejichž použití můžeme nalézt nejen v přírodovědných a medicínských oborech, ale také v ekonomii, marketingu, sociologii, technice atd. Vícerozměrné metody nám umožňují složitá data uchopit, zjednodušit, vizualizovat a nalézt v nich nejrůznější vztahy a souvislosti. Zpracování rozsáhlých dat se proto bez znalosti vícerozměrných metod neobejde. V těchto výukových textech je důraz kladen především na pochopení základních principů jednotlivých vícerozměrných metod, jejich výhod i omezení a v neposlední řadě na interpretaci výsledků těchto metod. Po přečtení textů by měl být student schopen popsat a vizualizovat vícerozměrná data, použít vícerozměrné statistické testy, vybrat vhodnou metriku podobnosti nebo vzdálenosti a zvolit adekvátní shlukovací, ordinační či klasifikační metodu na konkrétní úlohu analýzy vícerozměrných dat.

Poděkování na tomto místě patří Mgr. et Mgr. Petru Dluhošovi za pomoc s přípravou vybraných příkladů z kapitoly o klasifikacích a kritické čtení učebních textů.

komentář k obsahu

komentář ke struktuře

 Odeslání komentáře 

* ... povinné položky
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity