Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Sekvenční klasifikace

Logo Matematická biologie

Sekvenční klasifikace

Tato podkapitola popisuje princip a účel sekvenční klasifikace, jež umožňuje klasifikovat objekty či subjekty za použití menšího počtu proměnných než běžné klasifikační metody. Představíme si celkem čtyři kritéria pro řízení sekvenčního klasifikátoru, a to Waldovo kritérium a jeho modifikaci, které se využívají pro klasifikaci do dvou tříd, a Reedovo kritérium a jeho modifikaci, které lze použít při klasifikaci do třech a více tříd.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky. Dále by studenti měli mít znalosti o volbě a výběru proměnných a pro snadnější pochopení je výhodou i znalost klasifikace pomocí diskriminačních funkcí .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity