Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Hodnocení úspěšnosti klasifikace

Logo Matematická biologie

Hodnocení úspěšnosti klasifikace

V této kapitole si představíme jednotlivé míry hodnocení úspěšnosti klasifikace. Dále se budeme věnovat rozdělení datové sady na trénovací a testovací data pro správné vyhodnocení úspěšnosti klasifikace. V závěrečných podkapitolách budeme srovnávat úspěšnost klasifikace s náhodnou klasifikací a rovněž budeme srovnávat úspěšnosti klasifikace dvou a případně i více klasifikátorů. Znalost všech měr, metod a přístupů hodnocení úspěšnosti klasifikace představené v této kapitole je nezbytná, abychom byli schopni zvolit klasifikační metodu, která naše data klasifikuje nejlépe, popsat její úspěšnost a srovnat ji s dalšími klasifikačními metodami.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky. Dále by studenti měli mít přehled o cílech a principech klasifikace dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity