Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha C - Seznam pojmů Klasifikace

Logo Matematická biologie

Klasifikace

  1. Fisherova lineární diskriminační analýza (Fisherova lineární diskriminace – Fisher’s Linear Discriminant Analysis)
  2. Metoda podpůrných vektorů (Algoritmus podpůrných vektorů – Support Vector Machines)
  3. křížová validace (krosvalidace, křížové ověřování, příčná validace – cross-validation)
  4. metoda „jeden vynech“ (metoda „odlož-jeden-mimo“, leave-one-out method)
  5. sekvenční algoritmus výběru proměnných (stupňovitá selekce, postupná selekce, etapovitá selekce, kroková selekce – stepwise procedure, stepwise algorithm)
  6. dopředná selekce (forward stepwise selection)
  7. zpětná eliminace (backward stepwise elimination)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity