Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace pomocí hranic v obrazovém prostoru - FLDA, SVM lineární a nelineární Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí vysvětlit princip klasifikace pomocí hranic
  • umí popsat způsoby stanovení hranic při lineárně neseparabilních třídách
  • umí charakterizovat princip, podstatu, výhody a nevýhody Fisherovy lineární diskriminace
  • umí vysvětlit princip, podstatu, výhody a nevýhody jednotlivých verzí metody podpůrných vektorů
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity