Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Korespondenční analýza Vzdálenost u korespondenční analýzy

Logo Matematická biologie

Vzdálenost u korespondenční analýzy

Každý řádek a sloupec korespondenční tabulky můžeme zobrazit v    -rozměrném resp.    -rozměrném prostoru se souřadnicemi rovnými hodnotám příslušných profilů. Mezi jednotlivými body je vzdálenost definována jako chí-kvadrát vzdálenost. Vzdálenost mezi -tým a -tým řádkem je určena vztahem

(11)

kde  jsou prvky matice řádkových profilů a váhy  odpovídají prvkům vektoru sloupcových zátěží , který je navíc roven průměrnému sloupcovému profilu, tedy centroidu neboli těžišti sloupcových profilů v mnohorozměrném prostoru. Obdobně je definována vzdálenost mezi sloupci a , váhy zde odpovídají prvkům vektoru řádkových zátěží a sčítáme přes všechny řádky.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity