Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Faktorová analýza Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat podstatu faktorové analýzy,
  • umí popsat model faktorové analýzy,
  • umí definovat společné znaky i rozdíly faktorové analýzy a analýzy hlavních komponent,
  • umí definovat rozdíly různých metod rotace faktorů,
  • umí interpretovat výsledek faktorové analýzy podle numerických výsledků.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity