Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha B - Značení Ordinační analýza

Logo Matematická biologie

Ordinační analýza

 je autokorelační matice jednotlivých proměnných (řádu p).

 je autokorelační matice vektorů popisujících jednotlivé objekty (řádu n).

   je matice vlastních čísel.

 

 je matice sloupcových vlastních vektorů ,, matice .

 je matice sloupcových vlastních vektorů , , matice .

 je počet sloupců datové matice po snížení dimenzionality.

 je matice závisle proměnných,  je závisle proměnná a  je matice nezávisle proměnných.

 je korespondenční matice

 je matice řádkových profilů

 je matice sloupcových profilů

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity