Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Metriky pro určení vzdálenosti a podobnosti mezi dvěma vektory

Logo Matematická biologie

Metriky pro určení vzdálenosti a podobnosti mezi dvěma vektory

Následující čtyři podkapitoly jsou věnovány popisu metrik pro určení vzdálenosti a podobnosti mezi dvěma vektory s kvantitativními i kvalitativními hodnotami souřadnic.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity