Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace pomocí diskriminačních funkcí Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí charakterizovat princip klasifikace pomocí diskriminačních funkcí
  • umí popsat souvislost klasifikace pomocí diskriminačních funkcí s klasifikací pomocí hranic
  • umí vyjmenovat příklady diskriminačních funkcí
  • umí zvolit adekvátní kritérium při vytváření Bayesova klasifikátoru
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity