Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vztah ordinačních prostorů Co-inertia Výpočet koinerční analýzy

Logo Matematická biologie

Výpočet koinerční analýzy

Uvažujme dva datové soubory rozměru  a rozměru  obsahující jiné proměnné popisující stejných objektů. Koinerční analýza spojí a porovná tyto dva soubory. Pokud si tuto situaci chceme představit geometricky, n objektů je původně zobrazeno ve dvou prostorech, z nichž jeden je -rozměrný a druhý -rozměrný. Výsledkem CoIA je prokřížení těchto prostorů, což nám umožní znázornit objekty ve společném prostoru, ve kterém současně vidíme i vztahy původních proměnných z daných dvou datových souborů.

Analýza dvou datových souborů probíhá následovně:

  • Výpočet kovarianční matice prokřížením proměnných z dvou datových souborů. Suma čtvercové kovariance se nazývá celkovou koinercií. Následuje výpočet vlastních čísel a vektorů dané kovarianční matice. Hodnoty vlastních čísel představují rozdělení celkové kovariance.
  • Projekce objektů a proměnných z obou datových soborů na koinerční osy, které odpovídají vypočteným vlastním vektorům, což nám umožní srovnání projekcí těchto dvou datových souborů.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity