Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Validace shlukové analýzy Izolační index (Isolation index)

Logo Matematická biologie

Izolační index (Isolation index)

Tento index je založen na tvrzení, že sousední vzorky (v prostoru) patří do stejného shluku. Izolace každého shluku je měřena pomocí pravidla -nejbližšího souseda, kde pravidlo pro každý případ je definováno jako procento -nejbližších sousedů, které byly zařazeny do stejného shluku jako . Průměrováním přes všechny případy v datech můžeme homogenitu rozdělení spočítat podle vzorce:

(4)

Vysoké hodnoty tohoto indexu znamenají dobře oddělené shluky. Autoři uvádí, že index odměňuje rozklad na kompaktní a dobře oddělené shluky, avšak nedokáže penalizovat případy, kdy se shluky překrývají, protože každý objekt je limitován okolím.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity