Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Úvod Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí popsat cíle a účel klasifikace dat
  • je si vědom nejednoznačnosti používání termínů spojených s klasifikací dat
  • zná jednotlivé základní způsoby dělení klasifikačních metod a dokáže je stručně charakterizovat
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity