Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Možné problémy vícerozměrných dat a jejich řešení

Logo Matematická biologie

Možné problémy vícerozměrných dat a jejich řešení

Grafické znázornění vícerozměrných dat umožňuje nejen zjistit vztahy mezi jednotlivými objekty i mezi proměnnými, ale rovněž odhalit problémy, které se v datech mohou vyskytovat. Mezi nejčastější problémy patří odlehlé a chybějící hodnoty. Odlehlým hodnotám je věnována samostatná podkapitola [odkaz na podkapitolu v kapitole 2], zaměříme se proto nyní na chybějící hodnoty. V závěrečné podkapitole bude dále zmíněn tzv. „problém dvou nul“, který se vyskytuje v oblasti analýzy ekologických dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity