Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Shluková nehierarchická analýza Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

Často se setkáme s případy, kdy není výhodné používat hierarchickou shlukovou analýzu, protože data nevykazují hierarchickou strukturu. V takových případech může být vhodnější použití nehierarchického shlukování, při němž jsou vytvořeny skupiny stejného řádu. Skupiny by měly být uvnitř co nejvíc homogenní a mezi sebou co nejvíce odlišné. Nehierarchické metody shlukování jsou vhodné pro velmi objemná data. Mezi nehierarchické metody shlukování patří metoda k-průměrů, metoda x-průměrů a metoda k-medoidů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity