Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 


AKTUALITY
 

Logo Matematická biologie

Matematická biologie: e-learningová učebnice

Elektronické studijní podklady přispívají k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie v synergické spolupráci dvou kmenových pracovišť IBA MU a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce oborových předmětů. Podklady jsou připraveny v hierarchické formě a respektují zásady pro distanční vzdělávání, přičemž je kladen velký důraz na příklady řešení úloh z praxe. Celkem je vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních opor. Poslední téma je rozšířením současné nabídky z oblasti rychle se rozvíjející analýzy genomických a proteomických dat.

 

HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online].
1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity