Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha A - Základy maticové algebry Matice Specifické parametry matic

Logo Matematická biologie

Stopa matice

Stopa Tr(A) čtvercové matice A je dána součtem prvků v její hlavní diagonále, tj. pro matici  je její stopa rovna .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity