Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Úvod Úvod do klasifikace dat

Logo Matematická biologie

Úvod do klasifikace dat

Tato úvodní podkapitola je věnována popisu cílů klasifikace dat, nejednoznačnosti v používání termínů spojených s klasifikací dat a představení několika způsobů dělení klasifikačních metod, přičemž dělení podle principu klasifikace, které rozlišuje klasifikaci pomocí diskriminačních funkcí, klasifikaci podle minimální vzdálenosti a klasifikaci pomocí hranic v obrazovém prostoru, je dále využito v těchto učebních materiálech.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

Vzhledem k tomu, že je tato kapitola věnována úvodu do klasifikace, nepředpokládají a nevyžadují se od studentů žádné znalosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity