Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti Transformace dat

Logo Matematická biologie

Transformace dat

Existuje mnoho způsobů transformace dat. K transformaci se používají funkce nezávislé na analyzovaných datech a konstanty.

Lineární transformace (např. násobení hodnot proměnné konstantou) nemění výsledky analýzy v případech, že jde o analýzu vztahu proměnných (např. korelace); v případě, že je důležitá absolutní hodnota proměnné, však dochází k vážení jejího významu v analýze.

Z dalších způsobů transformace dat se budeme věnovat především nelineární transformaci a standardizaci dat. Stručně si rovněž popíšeme centrování dat a odstraňování vlivu kovariát.

Při provádění transformací dat musíme mít však na paměti, že úpravami dat můžeme přijít o informaci, která je potřebná pro další analýzy (např. pro klasifikaci), či můžeme význam proměnných pozměnit. Proto bychom transformaci dat vždy měli provádět obezřetně a po důkladném promyšlení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity