Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Shluková nehierarchická analýza Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat princip nehierarchického shlukování,
  • umí popsat výpočet u metody -průměrů, -průměrů a k-medoidů,
  • umí aplikovat metodu -průměrů na konkrétním příkladě modelových dat.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity