Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

  1. Haruštiaková, D., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L. Vícerozměrné statistické metody v biologii. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno. (2012)
  2. Holčík, J. Analýza a klasifikace dat. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno. (2012)
  3. Marhold, K., Suda, J. Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii (Fenologické metody). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. (2002)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity