Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Sekvenční klasifikace Modifikované Reedovo kritérium

Logo Matematická biologie

Modifikované Reedovo kritérium

Princip konstrukce proměnných mezních hodnot tak, jak byl použit u modifikovaného Waldova kritéria, lze použít i pro případ více klasifikačních tříd. V každém klasifikačním kroku může být hodnota zobecněného věrohodnostního poměru pro všechny třídy srovnávána s prahem definovaným vztahem

(8)

 

Když platí, že , pak je třída vyloučena z dalšího rozhodování a počet možných klasifikačních tříd se sníží o jednu. Výpočet pokračuje způsobem ekvivalentním postupu popsaného v případě standardního Reedova kritéria, dokud nezůstane poslední jediná třída, do které se vstupní objekt zařadí.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity