Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Korespondenční analýza

Logo Matematická biologie

Korespondenční analýza

Korespondenční analýza (CA, correspondence analysis) je nástrojem pro analýzu vztahů proměnných uspořádaných do kontingenční tabulky. Korespondenční analýza řeší obdobný problém jako metoda hlavních komponent, ve které jsou závislosti původních spojitých proměnných vysvětlovány pomocí menšího počtu latentních komponent. V korespondenční analýze sledujeme vztahy mezi jednotlivými kategoriemi dvou kategoriálních proměnných. Výsledkem analýzy je tzv. korespondenční mapa představující osy redukovaného souřadného systému, ve kterém jsou graficky zobrazeny jednotlivé kategorie obou proměnných.

Korespondenční analýza je podobně jako i ostatní ordinační techniky redukující dimenzionalitu založena na vlastní analýze, tj. hledání vlastních vektorů asociační matice. Podobně jako u dalších ordinačních metod se i v případě korespondenční analýzy snažíme získat ordinační osy v klesajícím stupni důležitosti tak, aby se hlavní informace obsažená v tabulce dala shrnout do podprostoru s co možná nejmenším počtem dimenzí.

Korespondenční analýza je oblíbeným nástrojem zejména při zpracovávání rozsáhlých kontingenčních tabulek, kdy je grafické zobrazení výsledku přehlednější než číselné výstupy. Jde hlavně o popisnou a průzkumnou metodu, jejíž součástí není testování statistické významnosti získaných modelů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity