Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Úvod do vícerozměrné analýzy dat Grafické znázornění vícerozměrných dat Ikonové grafy

Logo Matematická biologie

Ikonové grafy

Ikonové grafy (rovněž nazývané jako symbolové grafy) slouží ke zjišťování, jak jsou si jednotlivé objekty vzájemně podobné. Může nám to pomoci odhalit, zda se v datech vyskytují skupiny objektů s podobnými vlastnostmi. Zobrazování vícerozměrných dat pomocí ikonových grafů je založeno na převedení hodnot proměnných popisujících objekty na geometrické tvary či symboly. Každý objekt je pak znázorněn obrazcem složeným z těchto geometrických tvarů či symbolů. Mezi nejpoužívanější ikonové grafy patří profilové sloupce, profily, paprskové (hvězdicové) grafy, polygony, pavučinové grafy či Chernoffovy tváře. Ukázka profilů, paprskových grafů a Chernoffových tváří je na obrázcích Obr. 7-9. Z obrázků je patrné, že jsou si například podobné subjekty č. 4 a č. 13.

Obr. 7: Ukázka profilů dvaceti subjektů.

 

Obr. 8: Ukázka paprskových grafů dvaceti subjektů.

 

Obr. 9: Ukázka Chernoffových tváří dvaceti subjektů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity