Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace podle minimální vzdálenosti

Logo Matematická biologie

Klasifikace podle minimální vzdálenosti

Tato podkapitola je věnována popisu podstaty klasifikace podle minimální vzdálenosti, jež úzce souvisí s klasifikací pomocí etalonů klasifikačních tříd. Představíme si podrobněji klasifikaci pomocí metody nejbližšího souseda, metody nejbližších sousedů, centroidové metody a metody průměrné vazby. Na závěr si ukážeme, že klasifikace podle minimální vzdálenosti má souvislost s klasifikací pomocí diskriminačních funkcí i s klasifikací pomocí hranic.

Následující text je součástí učebních textů předmětu „Bi0034 Analýza a klasifikace dat“ a je určen především pro studenty matematické biologie. Přínosem může být rovněž pro studenty medicínských a dalších biologických oborů - zejména botaniky, zoologie a antropologie.

U studentů se předpokládá znalost biostatistiky. Dále by studenti měli mít znalosti o metrikách vzdálenosti a podobnosti ve vícerozměrném prostoru  a vhodná je i znalost hierarchického aglomerativního shlukování, protože uvedené metody lze použít i pro účely shlukování. Studenti by rovněž měli být schopni provádět základní operace s vektory a maticemi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity