Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace podle minimální vzdálenosti Princip klasifikace podle minimální vzdálenosti

Logo Matematická biologie

Centroidová metoda

U centroidové metody na rozdíl od metody nejbližšího souseda a metody nejbližších sousedů nebývá problém při nevyváženém počtu subjektů ve skupinách. Tato metoda totiž vychází z výpočtu centroidů pro jednotlivé skupiny, přičemž subjekt (či objekt) je zařazen do skupiny s nejbližším centroidem od tohoto subjektu (Obr. 3).

Postup centroidové metody lze jednoduše popsat na příkladu klasifikace do skupiny pacientů a kontrol následujícím způsobem:

  1. Výpočet centroidu skupiny pacientů  pomocí , kde  je počet pacientů a  je vektor hodnot proměnných u -tého pacienta; a výpočet centroidu skupiny kontrol  pomocí , kde je počet kontrolních subjektů a  je vektor hodnot proměnných u -tého kontrolního subjektu.
  2. Zařazení klasifikovaného subjektu do skupiny,  jejímuž centroidu má tento klasifikovaný subjekt nejmenší vzdálenost (např. Euklidovskou), tedy hledá se .

 

Obr. 3. Ilustrace klasifikace pomocí centroidové metody. Testovací subjekt zatřídíme do skupiny pacientů, protože má kratší Euklidovskou vzdálenost k centroidu pacientů než k centroidu kontrol.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity