Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Volba a výběr popisných proměnných Selekce proměnných Algoritmy selekce proměnných

Logo Matematická biologie

Algoritmus sekvenční zpětné selekce

Začíná, na rozdíl od předešlého, s množinou všech výchozích veličin. V každém kroku se eliminuje ta proměnná, která způsobí nejmenší pokles hodnoty kriteriální funkce, tj. po -ním kroku platí

(12)

Důvodem pouhé suboptimality nalezeného řešení je v případě dopředné selekce to, že z vytvořené množiny již nelze vyloučit ty veličiny, které se staly nadbytečnými po přiřazení dalších veličin. Podobně u zpětného algoritmu neexistuje možnost opravy při neoptimálním vyloučení kterékoliv proměnné. Dopředný algoritmus je výpočetně jednodušší, protože pracuje maximálně v n-rozměrném prostoru. Naopak, zpětný umožňuje průběžně sledovat množství ztracené informace.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity