Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Hodnocení úspěšnosti klasifikace Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat jednotlivé míry hodnocení úspěšnosti klasifikace a umí je odvodit z matice záměn
  • umí popsat rozdíly mezi jednotlivými přístupy pro rozdělení datového souboru na trénovací a testovací sadu a zná výhody a nevýhody těchto přístupů
  • umí zvolit vhodnou metodu pro ověření, zda je výsledek dané klasifikace lepší než náhodná klasifikace
  • umí srovnat úspěšnost klasifikace dvou i více klasifikátorů
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity