Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Faktorová analýza Rotace faktorů

Logo Matematická biologie

Rotace faktorů

Přestože první fáze faktorové analýzy probíhá stejně jako PCA, interpretace výsledků je jiná než při PCA, což je způsobeno právě rotací faktorů ve druhé fázi analýzy. Rotace faktorů slouží k usnadnění jejich interpretace. Cílem je lokalizace souřadnicové soustavy do prostoru společných faktorů tak, aby byla dosažena nejjednodušší struktura, tj. řešení, kde některé faktorové zátěže jsou maximalizovány a jiné minimalizovány.
Pro rotaci faktorů existuje několik možností (Obr. 1). Rotace faktorů může být ortogonální (orthogonal) nebo neortogonální (non-orthogonal, oblique). Ortogonální rotace zachovává nezávislost faktorů, které jsou tedy nekorelované. U neortogonální rotace se nové faktory stávají do určité míry korelované.
Nejznámější metody ortogonální rotace jsou varimax (variance maximazing) a quartimax. Rotace varimax je nejběžnější možností rotace. Maximalizuje sumu rozptylů všech faktorů. Quartimax rotace minimalizuje počet faktorů potřebných k vysvětlení všech proměnných. Při této rotaci má každá proměnná vysokou váhu jenom pro jeden faktor a nízké váhy pro všechny ostatní faktory. Obě tyto rotace mohou být použity s normalizací vah faktorů nebo bez této normalizace.

 

Obr. 1: a. Nerotovaný prostor, b. Ortogonální rotace v prostoru dvou faktorů F1 a F2, c. Neortogonální rotace stejné situace.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity