Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Shluková analýza Validace shlukové analýzy C-index

Logo Matematická biologie

C-index

Tento index je definován vzorcem:
.
(5)

Kde  je suma vzdáleností mezi všemi páry objektů ve shluku. Nechť je počet takovýchto párů objektů patřících do jednoho shluku a je počet takovýchto párů objektů v celém datovém souboru. Všechny páry v datovém souboru seřadíme podle jejich vzdálenosti a vybereme nejmenších vzdáleností a největších vzdáleností. Takto získáme , což je suma nejmenších vzdáleností v datovém souboru, a , sumu největších vzdáleností. Nízké hodnoty čitatele ve vzorci znamenají, že v daném shluku se vyskytují páry objektů s malou vzdáleností. Minimální hodnoty -indexu indikují dobře oddělené shluky. Počet shluků, který minimalizuje hodnotu -indexu, je optimální.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity